Rys historyczny OSP Grodzisko.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku została zawiązana 18 października 1927 roku z inicjatywy Antoniego Bartoszewskiego, Władysława Witczaka i Józefa Stokowskiego. Pierwszym jej naczelnikiem był w latach 1927-1930 A. Bartoszewski, a prezesem J. Stokowski. Początki jednostki były bardzo trudne. Zaczynano od zera, lecz już w 1928 roku posiadaliśmy sikawkę ręczną oraz wóz konny i beczkowóz. Wybudowano również drewnianą strażnicę na placu przekazanym przez ówczesnego gospodarza OSP, druha St. Madeja. Praca założycieli i pierwszych członków OSP stworzyła podwaliny do dalszego rozwoju naszej jednostki.

W latach 1931-1957 naczelnikiem jednostki był druh Jan Kluka a prezesem Franciszek Szor. Nawet okupacja hitlerowska nie przerwała działalności naszej jednostki. W 1946 r. otrzymaliśmy nowa lokalizację w budynku gromadzkim na obecnym placu. Jednakże budynek wymagał gruntownego remontu w celu dostosowania do nowej roli, co własnym sumptem wykonali strażacy z Grodziska. W 1956 r. w okresie kadencji prezesa Bronisława Modranki i naczelnika Stanisława Modranki zostały wybudowane garaże przy remizie. W 1958 r. ze składek druhów zakupiono sztandar jednostki, który służył do 2007 r. W roku 1963 przy wsparciu PZU zakupiono pierwszą motopompę, a w 1966 r. z funduszy własnych zakupiono samochód półciężarowy marki Dodge do przewozu sprzętu i strażaków na miejsce pożaru. Podczas uroczystości 50-lecia istnienia jednostki w 1977 r. przekazano nam pierwszy wóz bojowy marki Star. Samochód służył do 1990 r.

stara sala ospW 1985 roku zapada decyzja o budowie nowej strażnicy, w lipcu 1986 przystąpiono do rozbiórki starych, zagrzybionych murów. Dnia 2 października 1987 r. przystąpiono do budowy. Prace rozbiórkowe, oraz proste prace budowlane prowadzone były we własnym zakresie. Z pomocą strażakom przychodzą okoliczni mieszkańcy. Nad całością prac projektowych, rozbiórkowych i budowlanych czuwa, wówczas nowy druh naszej OSP, od pół roku radny, Marek Bartoszewski. To dzięki jego staraniom oraz zaangażowaniu druhów, jesienią 1991 r. nowy wóz bojowy Star 244, który jednostka otrzymała z Komendy Rejonowej Łódź-Górna Oddział Nr 6, może garażować w nowopowstałym budynku. W kwietniu 1992 roku wydzierżawiono lokal na sklep. Roboty wykończeniowe nowoczesnej strażnicy trwają do 1997 r.

W międzyczasie 17 lutego 1995 r. OSP Grodzisko zostało włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Rok później po blisko 40-letnim sprawowaniu swych funkcji, ze względu na stan zdrowia i wiek rezygnację skladają prezes Bronisław Modranka oraz naczelnik Stanisław Modranka. Za ich wkład pracy oraz wieloletnie zaangażowanie w rozwój jednostki na wniosek Zarządu OSP Grodzisko, Walne Zgromadzenie nadaje im godność Członka Honorowego OSP. Nowym naczelnikiem zostaje Jerzy Berczak a prezesem Marek Bartoszewski, który w latach 1988-1990 był rodnym Rady Narodowej Miasta Łodzi a od 1990 r. jest Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rzgowie. Następuje szybki wzrost naszych szeregów. Do OSP wstępują ludzie młodzi. W tamtym czasie liczyła ponad 80-u druhów, w tym 35 osób to młodzież. Na zawody wystawiano 4 drużyny, które zdobywały czołowe miejsca w gminie i później w powiecie.

Dwudziestego lipca 1997 r. w 70-tą rocznicę powstania jednostki odbyła się uroczystość oddania do eksploatacji nowej strażnicy. Uczestniczyło w niej przeszło 500-set gosci. Kolejne dziesięć lat to czas dalszych prac wykończeniowych, wykonano centralne ogrzewanie, otynkowano i pomalowano elewację, wyposażono w nowoczesny sprzęt kuchnię. Zamontowano system syreny selektywnej, zamontowano dwa systemy alarmowe, oraz awaryjne zasilanie energetyczne. W grudniu 1999r. zostaje skarosowany samochód Star 244 oraz zakupiony nowy lekki samochód pożarniczy marki Lublin, który jednostka nabyła w 50% z własnych wypracowanych środków.

nadanie sztandaruLatem 1 lipca 2007r. odbyła się uroczystość obchodów 80-lecia powstania jednostki, podczas której nadano nam nowy sztandar. Ten symbol naszej OSP, w całości ufundowany przez społeczeństwo, godnie zastąpił sztandar z 1957 roku. Podczas uroczystości odznaczono go srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W tym samym roku stowarzyszenie nasze uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Następną ważną datą dla naszej jednostki jest 3 grudnia 2010 roku, tego dnia staliśmy się posiadaczami nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes. Pojazd wraz z wyposażeniem zakupiono dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

<< Poprzednia © Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione! Następna >>

Baner Związku