W skrócie o naszej jednostce.

woz_konny Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku (woj. Łódzkie, powiat łódzki wschodni) istnieje od 1927 roku. Obecnie organizacja nasza jest stowarzyszeniem, posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy zrzeszeni w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ze względu na podział taktyczny jednostka nasza podlega Komendantowi Powiatowemu PSP w Koluszkach. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek strażnicy, usytuowany na skrzyżowaniu naszej miejscowości z drogą 714. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku w roku 2011 liczyła 53 członków.

ratownicy osp grodzisko Posiada zespół ratowniczy złożony z członków zwyczajnych stowarzyszenia posiadających stosowne przeszkolenia oraz aktualne badania lekarskie uprawniające do udziału w akcjach. Do dyspozycji ratowników są dwa samochody pożarnicze jeden lekki marki Lublin, oraz jeden ciężki marki Mercedes. W 2011 roku OSP uczestniczyła 50 razy w akcjach ratowniczych, w tym 36 razy w gaszeniu pożarów i 13 razy podczas likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. Przeprowadzono 4 zbiórki szkoleniowe dla członków OSP.

defilada Jednostka aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej poprzez udział w uroczystościach jubileuszowych innych OSP, współpracując z lokalnym samorządem podczas organizacji oprawy świąt państwowych, uczestnicząc w akademiach odbywających się w Miejscach Pamięci Narodowej, uczestniczy w świętach kościelnych.

<< Poprzednia © Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione! Następna >>

Baner Związku