Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2011 dostępne jest na stronie

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Należy wpisać nasze dane w wyszukiwarce na przykład numer KRS 0000139560

<< Poprzednia © Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione! Następna >>

Baner Związku